Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.

Доставката се извършва по два начина:

  1. с куриер от понеделник до събота, с изключение на официалните празници; или
  2. от монтажни групи в деня на монтажа, който предварително се уговаря със служител на „Клима комфорт 21 ЕООД“, при обаждане за потвърждение на поръчката.

Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

Срокът за комплектоване на поръчката е от 2 до 7 работни дни по отношение на стоки, които са налични в складовете на „Клима комфорт21“. По отношение на стоки, които не са налични в складовете на дружеството, служител на „Клима комфорт “ ще се свърже с купувача, за да уточнят срока за доставка, който зависи от срока за доставката до складовете на „Клима комфорт “ от вносителя на дадения продукт.

Стоката се доставя стандартно – на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на „Клима комфорт 21 “/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на „Клима комфорт 21 “/куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, „Клима комфорт “ задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. „Клима комфорт 21 “/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.